Tekenbureau

Werktekeningen

Hoofdpagina


Ontwerptekeningen en perspectieven zijn belangrijk om een opdracht te verwerven en bij verkoop/verhuur van appartementen of kantoren. Echter voor de realisering van een bouwproces heb je er niet veel aan. Veel bureaus leggen zich toe op de ontwerpfase. Wanneer het project ook werkelijk gerealiseerd moet worden, roepen ze de hulp van specialisten, die weten hoe je moet bouwen en precies weten hoe je werktekeningen en details maakt zodanig dat het ook echt gebouwd kan worden.

Tegenwoordig gaat alles met de computer. De ontwerptekeningen kunnen gebruikt worden als onderlegger voor de werktekeningen en details. Dat is echter vooral theorie. De werkelijkheid is, dat veel ontwerptekeningen in grote haast zijn vervaardigd en onderhevig zijn geweest aan een groot aantal veranderingen van inzicht. Bij het maken van de werktekeningen blijken er grote verschillen tussen plattegronden en gevels. Eisen van derden als constructeurs, brandweer, gebruikers geven wijzigingen, die niet altijd goed verwerkt zijn in alle tekeningen. Daarnaast geeft haast en slordig werken vaak zulke grote verschillen, dat de aannemer daar echt niet blindelings mee aan de slag kan.

De consistentie van een bouwwerk moet telkens weer door specialisten tot het kleinste detail nagegaan en uitgewerkt worden. Het kan niet zo zijn, dat door vergroting van een bedrijfsrestaurant de liftkoker op de ene verdieping op een andere plaats komt te zitten dan op een andere. De stramienen van de gevel moeten exact overeenkomen met de doorsneden en plattegronden. Dat moet doorgezet worden van kelder tot het dak. Tot op het laatste ogenblik vinden er wijzigingen plaats. Als er niet iemand is, die alles naloopt om te zien of alles nog klopt, dan wordt het een ramp.

De maten van de liftfabrikant of de kozijnenfabriek moeten overeenkomen met de tekeningen. De ene partij werkt met betonmaten. De andere denkt inclusief afwerklaag. Dat kan vele centimeters verschil uitmaken. Sparingen moeten kloppen en groot genoeg zijn. De breedte van deuren en gangen moet voldoen aan wettelijk eisen. Bij bovenstaande toren zijn er per verdieping subtiele verschillen ten behoeve van het visuele effect. Geen verdieping heeft daardoor dezelfde kozijnmaten. Het metselwerk moet precies uitgezocht worden om lelijke sprongen te vermijden.

 

Volgende pagina