IndonesiŽ

Rondreis

 

Google fotoalbum

Sumatra, Java, Bali, Lombok,  Verre Oosten


Dordrecht - IndonesiŽ is heilige grond voor veel Nederlanders. Het is al weer een hele tijd geleden, lang voor mijn geboorte, dat het zelfstandig werd. Veel van onze kennissen zijn er geboren. We waren er tien jaar geleden voor het eerst. Het was bij de eerste verkiezingen. Nog steeds zien we op ons netvlies meerdere malen per dag de supermarkt afbranden op CNN. Ze waren er met meer dan veertig cameraploegen en er gebeurde eigenlijk niets. In het voorjaar 2008 herhaalden we de onderneming. Er is weinig of niets veranderd. Het is nog steeds een prachtig land. Niemand maakt zich ook maar ergens druk over. Het wegennet is nog steeds even verschrikkelijk. De maximumsnelheid is overal 60 km. Het is wonder als je haalt. Het verkeer is buitengewoon ongestructureerd. Op tweebaanswegen passen gemakkelijk drie auto's naast elkaar. Het langzame verkeer beweegt zich daar tussendoor. Wonderbaarlijk weinig ongelukken gebeuren er... 

Het bekendste monument van IndonesiŽ is de Borobudur. Er zijn verder weinig monumenten of leuke stadjes. Evenals China en India ontwikkelt het land zich chaotisch. Zonder aarzelen wordt van alles gesloopt. Het land moet het vooral hebben van het natuurschoon. Daar is een overvloed van. Met 18.000 eilanden, sommige zo groot als menig Europees land, ontelbare vulkanen, biedt het gemakkelijk ruimte aan 250 miljoen inwoners. Het merendeel daarvan woont op Java. De reden daarvoor is de vruchtbaarheid van de grond en toeval. In de Nederlandse tijd waren het er nog geen dertig miljoen. Het is nu een van de volkrijkste naties van de wereld.

Eeuwenlang was het verre van een volk. Zelfs op de losse eilanden voelden men zich geen volk. De vrijheidstrijd tegen de Nederlanders en de satelliet TV zijn/waren het enige toevallig samenbindende element. Zonder een eigen satelliet zouden veel IndonesiŽrs elkaars taal niet spreken of van elkaar weten. Verbindingen tussen de verschillende delen van het land bestaan een enkele keer uit geasfalteerde tweebaanswegen. Echter op een eiland als Sumatra zo groot als Spanje kun je beter spreken over verharde zandpaden. Handel tussen de verschillende delen van het IndonesiŽ of zelfs hetzelfde eiland over de weg is nauwelijks mogelijk. Er is wat vervoer over het water en voor de rest is het ieder voor zich...

Dat is ook de reden, dat Sumatra deels mohammedaans, animistisch en deels Christelijk is. De verbindingen waren zo slecht, dat het gewapenderhand uitdragen van je godsdienst over de rest van het eiland niet goed mogelijk was. We waren op Sumatra vrijwel voortdurend in het christelijke deel. Dat ligt op 800 meter hoogte en is aangenaam qua temperatuur en malariavrij. De Nederlanders hebben daar de hervormde kerk gebracht en iemand anders het katholicisme. Echter het animisme en de voorouderverering is een belangrijk onderdeel gebleven van de godsdienstige beleving van de mensen. Kerken hebben versieringen afkomstig uit de oorspronkelijke cultuur. Vermoedelijk is bovenstaande kerk Rooms Katholiek.

 

Sumatra