Hongarije

 

Google fotoalbum

Boedapest, Paleizen, Platteland, Oost Europa


Hongarije was ditmaal de bestemming voor een korte autovakantie samen met twee vrienden. Het land ligt op de Balkan. De Balkan was eeuwenlang het strijdtoneel voor het Christendom en de Islam om de hegemonie in Centraal Europa. Na het verzwakken van Turkije mengden zich naast Oostenrijk en Duitsland andere landen als Rusland, Engeland, Frankrijk en tenslotte Amerika zich in de strijd. Dit culmineerde in de tragische vergissing: De eerste wereldoorlog. Hongarije werd van een grote macht volkomen gemarginaliseerd. De daarop volgende wereldbrand: De tweede wereldoorlog resulteerde in het ijzeren gordijn, waarachter het land pas recentelijk te voorschijn is gekomen als klein maar gewaardeerd lid van de Europese Unie. 

 

De balkan is een relatief arm gebied met veel bergen, de Donau en tal van strijdlustige volkeren. De bekendste volken zijn Tsjechen, Kroaten, Roemenen, Bulgaren, Serven en Hongaren. Er zijn er nog veel meer. Oostenrijk werd een wereldmacht door de eeuwenlange strijd tegen de Turken en het tegen elkaar uitspelen van de verschillende volkeren. De Turken stonden een paar maal voor de poorten van Wenen. De grens heeft ook een tijdje gelegen bij Boedapest. De Serven werden gebruikt door de Oostenrijkers als de knuppel om de Turken terug te drijven. Bosnië met Sarajevo was het laatste belangrijke steunpunt van de Turken. Als een Cordon sanitaire vestigden de Servische boeren zich in de Krajina, het ontvolkte gebied rond Bosnië. In de recente Balkanoorlog bleken ze nog steeds zeer strijdlustig. Het fanatisme, waarmee ze hun buren te lijf gingen heeft iedereen verbijsterd. Het betreffende gebied is naar de tegenwoordige opvattingen alleen geschikt als natuurbeheer; niet om te boeren en bijgevolg nauwelijks een oorlog waard.

De Balkan bleef een samenraapsel van volkeren en een bron van steeds weer nieuwe spreekwoorden. De strijd met de Turken en het gebruik van de tegenstellingen tussen de verschillende volkeren resulteerde in de zogenaamde dubbel monarchie. Daarbij werd de Oostenrijkse keizer tevens koning van Hongarije. Het was een verstandshuwelijk. Het nam zijn aanvang in de periode, dat de Turken vrijwel het hele land controleerden. Hongarije kon dank zij de alliantie uitgroeien tot het dominante volk op de Balkan. Oostenrijk kreeg de controle over vrijwel de gehele Balkan. Rond 1900 was de bloeitijd van de dubbel monarchie. Overal in het rijk verrezen prachtige Jugendstil huizen. Het grootste volk, de Serven begonnen te morren over hun ondergeschikte rol; in Sarajevo werd Ferdinand, de troonopvolger van Oostenrijk vermoord en nam de Eerste Wereldoorlog zijn aanvang.

Echte liefde tussen Hongaren en Oostenrijkers was het niet. De Habsburgse koning van Hongarije verbleef als een gast in eigen land. De echte hoofdstad was Wenen. Het Hongaarse parlement in Boedapest was vooral 'lastig'. Gepoogd werd het land te 'verduitsen'. Er zijn nauwelijks behoorlijke Koninklijke paleizen. Alleen wat jachtsloten worden aangetroffen. Ze worden mooi gerestaureerd. Ze waren deels eigendom van belangrijke lokale edelen. Vlak bij Boedapest ligt gödöllo; bij de Oostenrijkse grens ligt Fertöd van de familie Esterhazy. Op de heuvel van Buda ligt een koninklijk paleis. Het is niet duidelijk of het ooit als zodanig dienst heeft gedaan. Het verdient een grondige restauratie evenals veel van de adellijke huizen op de heuvel. De echte schoonheid van Boedapest is uitzicht vanaf de heuvel en de Jugendstil in Pest.

 

Boedapest